top of page

B-lymfocytt-deplesjon ved CFS/ME

Juli 2016:

Av Øystein Fluge, overlege, dr.med., Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssjukehus

Olav Mella, avdelingsdirektør, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssjukehus og Seksjon for onkologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen


"CFS/ME rammer cirka 0,2 %,1 og må skilles fra mer generelle utmattelsestilstander som kan ramme flere prosent av befolkningen. Årsak til CFS/ME er ukjent, og det eksisterer ingen standard akseptert behandling. Pasienter med alvorlig CFS/ME har en betydelig redusert livskvalitet, og det er store sosioøkonomiske kostnader for samfunnet. I seinere år er det publisert en rekke funn som støtter immundysregulering,2,3 det er avvik ved proteomanalyser av spinalvæske,4 redusert cerebral blodgjennomstrømning5 og EEG-forandringer.6"

1 visninger

Commentaires


bottom of page