top of page

Biomarkør funne av Melbourne forskarar: MECFS (Canadian Consensus Criteria)

“Forhøyet aktivin B nivåer sammen med normale aktivin A nivåer identifiserer pasienter med de diagnostiske symptomene på CFS / ME, og dermed kan man framskaffe ny serum basert test”.

Les meir her: https://meaustralia.net/2017/03/23/biomarker-found-by-melbourne-scientists-mecfs-canadian-consensus-criteria/

Studien er publisert i The Journal of Translational Medicine: http://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-017-1161-4

2 visninger
bottom of page