top of page

Forskingsrådet deler ut 30 millionar til fire forskingsprosjekt på ME

"Forskningsrådet deler ut 30 millioner til fire prosjekter etter over 700 innspill fra pasienter, pårørende og behandlere. Prosjektene skal blant annet forske på årsakene til sykdommen, hvordan det går med syke og pårørende i møte med offentlige tjenester og teste ut en ny behandlingsform."

Les meir her: https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?d=Touch&c=Nyhet&cid=1254027496285&lang=no&pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal

4 visninger
bottom of page