top of page

Japanske forskarar har funne teikn på betennelse i hjernen hjå ME-pasientar

Ein veksande forskingslitteratur peiker i retning av at ME-pasientane har eit aktivert immunforsvar. Hausten 2014 vart det kjend at ein studie fra Japan der ME-pasienter vart undersøkt med PET scan, ein avansert metode for å kartlegge hjernen, fann ein teikn på betennelse i sjølve hjernen.

"Studien viser en klar sammenheng mellom symptomer og nevrologisk inflammasjon. Dette er et viktig skritt i retning av å finne metoder for å behandle og forebygge denne svekkende sykdommen, mener forskerne."

Den kliniske studien er gjort av forskere ved Riken, Japans største forskningsinstitutt.

Les meir her:

http://www.riken.jp/en/pr/press/2014/20140404_1/

2 visninger
bottom of page