top of page

Katarina Lien, har publisert artikkelen sin om forsking på ME, melkesyre og trening, i tidsskriftet

Friske og ME-sjuke vert testa på ergometersykkel to dagar etter kvarandre. På andre dag gjentek ein same testen og det viser seg at pasientane ikkje klarer å prestere like godt som dagen før.

Les artikkelen her:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abnormal+blood+lactate+accumulation+during+repeated+exercise+testing+in+myalgic+encephalomyelitis%2Fchronic+fatigue+syndrome&fbclid=IwAR2Ta0m-GJdzT4RR3CF2vzmwLPPUqqMgLFEq36-3zMprVGS5vEB8M7ypFhs

178 visninger
bottom of page