top of page

Katarina Lien, har publisert artikkelen sin om forsking på ME, melkesyre og trening, i tidsskriftet

Friske og ME-sjuke vert testa på ergometersykkel to dagar etter kvarandre. På andre dag gjentek ein same testen og det viser seg at pasientane ikkje klarer å prestere like godt som dagen før.

Les artikkelen her:

246 visninger
bottom of page