top of page

LOVENDE RESULTATER FRA FORSØK MED KREFTMEDISIN VED ME/CFS

Oppdatert: 1. mar. 2021

«– Hovedkonklusjonen i studien er at behandling med cyklofosfamid er gjennomførbar hos pasienter med ME/CFS, sier førsteforfatter Ingrid Gurvin Rekeland, som er lege i forskningsgruppen. – 22 av 40 pasienter som startet behandling i studien, rapporterte en klinisk bedring, og det var få uventede bivirkninger.»

«I en nylig studie undersøkte Asgeir Lande sammen med flere andre forskere en gruppe gener, HLA-genene, som er sentrale i reguleringen av immunforsvaret, hos pasienter med ME/CFS. Lande fant at to spesifikke genvarianter dukket opp oftere hos ME/CFS-pasienter enn hos friske kontrollpersoner. I cyklofosfamid-studien hadde 30 prosent av deltakerne én av disse «risiko»-variantene».

«– Vi kan ikke trekke endelige slutninger om effekt av cyklofosfamid på bakgrunn av denne studien, istemmer Øystein Fluge. – Nå arbeider vi videre for å belyse sykdomsmekanismene og identifisere pasienter med en sannsynlig immunologisk bakgrunn for sykdommen, samt for å utvikle bedre metoder for å karakterisere den enkeltes sykdomsforløp og eventuell endring etter behandling, sier han.»

Les artikkelen på Kavlifondet sine sider, publisert 03.05.2020:

https://kavlifondet.no/2020/05/lovende-resultater-fra-forsok-med-kreftmedisin-ved-me-cfs/?fbclid=IwAR3x9GeVo2YM66Q0XZ6LO5syIf9M6sgICF-boI79m6XNcGqSmPV3JfVVmt8

41 visninger
bottom of page