top of page

Notat frå innsamlingsaksjonen ME-forsking

Innsamlingsaksjonen "ME-forskning" har skrive ei påminning om ME-konferanse Stryn på si heimeside. På deira heimesida ligg også meir informasjon om bl.a symptoma på ME. Her er eit sitat som ligg der;

"I mangel av kurativ behandling er det flott når ME-pasienter får hjelp til å redusere symptomer. Dessverre er det mange som opplever et mangelfullt tilbud for behandling og symptomlindring i dagens helse-Norge. For tiden forskes det både i inn- og utland på medisinsk behandling, biomarkør og sykdomsforståelse. At flere og flere leger og forskere nå begynner å fatte interesse for ME gir håp om en bedre fremtid for ME-pasienter."


ME-konferanse Stryn håpar på stort oppmøte begge dagar, vi jobbar med å få fagdagen 12.April godkjent av legeforeninga. Vi viser til vårt oppsett program og kva foredragsholdarane skal snakke om 12. og 13.April.


1 visninger

Коментарі


bottom of page