top of page

NY STUDIE FRÅ UPPSALA UNIVERSITY

Open Medicine Foundation (OMF) er glade for å dele de publiserte resultatene av en spennende, fullfinansiert studie utført under ledelse av Jonas Bergquist, MD, PhD, direktør for ME / CFS Collaborative Research Center ved Uppsala University . Denne studien ble designet for å validere økningen av autoantistoffer observert i blodet til personer med Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) som ble observert i en tidligere studie. I tillegg undersøkte studien potensielle forskjeller i autoantistoffnivåer i blod og cerebrospinalvæske (CSF) hos de med ME / CFS og sunne kontroller. De økte autoantistoffene som er observert tidligere i blodet til mennesker med ME / CFS ser ut til å være rettet mot "signalmolekyler" (kalt adrenergiske og muskariniske reseptorer) på celleoverflater som er ansvarlige for å regulere energimetabolisme, immunsystemaktivering, muskelaktivitet, hjertemuskulæraktivitet og nevrokognitiv funksjon. Resultatene fra denne studien validerte de tidligere funn for en økning av autoantistoffer mot adrenergiske og muskariniske reseptorer i blodet til personer med ME / CFS. Les på OMF si side her: https://www.omf.ngo/2020/08/15/new-omf-funded-research-paper/?utm_source=facebook&utm_medium=organic&fbclid=IwAR1cSad06ReEfAKSn8XP1dzvMTlz2m1rIlN7OuI6d7-Rm3YwT0Ho5ds4UqE ​Les vitskapartikkelen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354620300727

46 visninger

Comments


bottom of page