top of page

Ny studie om sjukdomsmekanismar ved ME frå forskingsgruppa i Bergen

En ny studie, delvis finansiert av Kavlifondet, tyder på at PDH-enzymet (pyruvat dehydrogenase) er hemmet i ME pasienter, noe som kan forklare både energimangel og økt melkesyreproduksjon.


Da blodprøver fra ME/CFS pasientene ble undersøkt fant man at nivået av noen aminosyrer var forandret i forhold til i friske, og mønsteret for endringene ser ut til å fortelle noe viktig om sykdomsmekanismen, spesielt det som angår energi-stoffskiftet.


Les meir her:


Funnene er nå publisert i Journal of Clinical Investigation Insight: http://insight.jci.org/articles/view/89376

6 visninger

Comentarios


bottom of page