top of page

Ny vitskapstudie frå forskingsgruppa ved Haukeland Universitetsjukehus

Ny vitskapstudie frå forskingsgruppa ved Haukeland Universitetsjukehus, i vitskapstidsskriftet Frontiers of Medicine, med tittelen: «Reduced endothelial function in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome - results from open-label cyclophosphamide intervention study» Den endelege artikkelen er publisert 22.mars 2021. Forfatterer : Kari Sorland, Miriam K. Sandvik, Ingrid G. Rekeland, Lis Ribu, Milada C. Småstuen, Olav Mella, Øystein Fluge «Konklusjoner: Pasienter med ME / CFS hadde redusert endotelfunksjon som påvirket både store og små kar sammenlignet med sunne kontroller. Endringer i endotelfunksjonen fulgte ikke kliniske responser under oppfølging etter cyklofosfamid IV-intervensjon».


Dysfunksjon i blodkarets endotel kan være en underliggende biologisk mekanisme, noe som resulterer i manglende evne til å finjustere regulering av blodstrømmen i henhold til metabolske krav til vev. Målene for denne studien var å undersøke endotelfunksjonen hos ME / CFS-pasienter sammenlignet med friske individer, og vurdere mulige endringer i endotelfunksjonen etter intervensjon med IV-cyklofosfamid.

Denne studien var den første som beskrev endringene i endotelfunksjonen før og etter terapeutisk intervensjon med IV-cyklofosfamid hos ME / CFS-pasienter.


Les studien her:

73 visninger

Comentarios


bottom of page