top of page

Nye millionar til ME-forsking på Haukeland

Kavlifondets engasjement i ME-forskinga på Haukeland har så langt vore på til saman 17 millionar kroner.

Dette har også bidrege til to spanande prosjekt som undersøker forbrenning og energiomsetning i cellene hos ME-pasientar og betydinga av immunsystemet for ME-sykdommen. Dette er prosjekt som blir gjennomført i samarbeid med Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus.

Les meir her:

1 visninger

Comments


bottom of page