top of page

OMF-finansiert forskning: Forståelse av T-celler og molekylær immunologi

"Mange studier har fremhevet problemer med immunsystemet i ME/CFS, alt fra endrede cytokiner til nedsatt NK-cellefunksjon.

Nylig, oppdaget Dr. Mark Davis sitt team bevis på klondannende/klonal T-celle ekspansjon hos ME/CFS pasienter – som betyr at de drepende T-cellene som er ansvarlig for å eliminere infiserte celler, kopierer seg selv. Ekspansjon skjer når det er en aktiv infeksjon som immunsystemet kjemper mot, men det kan også skje ved autoimmunitet, når immunsystemet feilaktig angriper kroppens egne celler.

Dr. Steinmetz’s team har utviklet en ny teknologi for å sekvensere enkelt T-celler og måle genuttrykket deres. Å forstå atferden til disse ekspanderte T-cellene og hva slags hensikt de har kan hjelpe oss å forstå – og forhåpentligvis behandle – ME/CFS."

3 visninger

Comentarios


bottom of page