Oppdatering frå Helse-Bergen; Forsking på MEAvdeling: Kreftbehandling og medisinsk fysikk

Oppdatert: april 12

Her finn du presentasjon av forskingsgruppa, kliniske studiar på ME og samarbeidspartnarar.

https://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/forsking-pa-me

29 visninger