Statistikk frå USA som viser økonomisk løyving til forsking fordelt på ulike sjukdomsgrupper: ​

https://report.nih.gov/categorical_spending.aspx

0 visninger