top of page

Viktig forskingsfunn : Neuroinflamasjon i hjerne/nervesystemet. Oppsummering på norsk

Cathrine Eide Westerby driv facebook-sida "ME-nytt", og bloggen "serendipitycat". Der var det lagt ut eit samandrag på norsk av neuroinflamasjonsstudien til Dr. Younger og hans team ved Neuroinflammation, Pain and Fatigue Lab, ved University of Alabama i Birmingham. Dei hadde replikert japanske studiar der dei fann neuroinflammasjon hjå ME-pasientar, og altså funne det same! Cathrine skriv at ho har fått hjelp hjå ei dame som heiter Tuva til å lage oversettinga til norsk.

"Det viser seg nemlig at ME-pasientene har en form for betennelsesreaksjon i hjernen." Cort Johnson skriver om dette på bloggen Health Rising: Brain on Fire: Widespread Neuroinflammation Found in Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

"Man har lenge trodd at neuroinflammasjon (betennelse i nervesystemet/ hjernen) har vært involvert i ME. I 2014 ble dette bekreftet i en liten, japansk studie med 19 deltagere, hvor de tok PET-scan av hjernen til ME-syke.* Studien var liten, men funnene var sterke. Inflammasjonen var spredd over store deler av hjernen, men var størst i thalamus, amygdala, midbrain og hippocampus."

"Japanerne begynte så en større studie med 120 deltagere. Resultatene har blitt publisert, men ikke på engelsk.

Forskeren Jarred Younger har lenge ment at neuroinflammasjon har vært en viktig faktor i sykdommer som ME/CFS og fibromyalgi. Han mener at dette kan skyldes at mikrogliaceller som sensitiveres og trigges av ulike stressorer og deretter produserer inflammasjonsmediatorer.

Han fant etter hvert ut at fordi inflammasjon medfører økt temperatur, kunne han forsøke å lage et slags temperaturkart over hjernen, der høyere temperatur enn normalt ville være et tegn på inflammasjon. Han utviklet en metode som i løpet av 20 minutter kan produsere et 3D-temperaturkart, samt et kjemisk kart av hjernen."

*Neuroinflammation in Patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis – http://jnm.snmjournals.org/content/55/6/945.long

97 visninger

Comments


bottom of page