top of page

Informasjon om ME-konferansen 2019

"Vi takkar for oppmøte på ME-konferanse Stryn 26.mars og 27.mars 2019. Foto frå konferansen, referat, rapport og nokre presentasjonar frå konferansen vil verte lagt ut på heimesida vår. Dette er ein privat konferanse som ligg veldig mykje arbeid bak over lang tid, og også sjølve gjennomføringa er ein god del arbeid med. Så vi ber om forståing for at dette vil verte lagt ut når vi får kapasitet til det. Alt arbeid er gjort på dugnad.

 

Agnete Skrede har sjølv alvorleg ME, og har brukt mykje krefter over fleire år for å få til ein ny biomedisinsk ME-konferanse i Stryn. Ho er ikkje frisk nok til å vere til stades på konferansen sjølv. Saman med næraste familie og næraste vener står vi bak dette arrangementet". 

 

Informasjon om konferansen 2019 finn de i vedlagt PDF-fil

bottom of page