top of page

Rapport frå ME-konferanse Stryn finn ein i vedlagt PDF-fil. Det er også utarbeida eit vedlegg til rapporten. 

Rapporten blir sendt til Helse- og Omsorgsdepartementet, Arbeids- og Sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Statsministerens Kontor, politikarar i Helsekomiteen med fleire. Rapporten blir vidare sendt Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Arbeids- og Velferdsdirektoratet.  

 

Rapport på norsk 

Vedlegg 

Report in English

bottom of page