Gje gjerne ei gåve og støtt ME-konferanse Stryn ved å innbetale til kontonummer: 3705 42 65760 

eller Vippsnummer: 608998

ME-KONFERANSE STRYN er også registrert i Spleis: https://www.spleis.no/org/10445

 

For å halde på denne heimesida framover, er vi takknemlig for litt økonomisk støtte. 


​Alt arbeid med ME-konferansen er gjort på dugnad av nokon få
personar, Agnete som sjølv har alvorleg ME og hennar familie, 

i tillegg nokon få vennar som har brukt fritida si for å hjelpe til. 

Likevel kjem det ein kostnadar i samband med ME-konferansen til leige av lokale, annonse, porto på invitasjonar og rapportar, reisekostnadar til
foredragsholdarar og liknande.