​2019:

Firda: 

​Agnete Skrede har skrive eit innlegg som sto på trykk i papirutgåva til Fjordabladet 03.05.19, og i Firda 14.05.19. Innlegget er også sendt alle politikarar på fylkestinget på den internasjonale ME-dagen 12.mai.

Innlegget kan lesast her: 

https://www.firda.no/synspunkt/helse/debatt/vi-kjempar-framleis-for-ei-likeverdig-behandling/o/5-15-810743

Sunnmørsposten: 

Lesarinnlegg i Sunnmørsposten i papirutgåva 19.januar og på nettsida 20.januar. Når leserinnlegget vart sendt til Sunnmørsposten var det også lagt ved eit privat bilde tatt under den forrige ME-konferansen i Stryn, som Sunnmørsposten fekk tillatelse til å bruke. Då er det veldig synd at dei sette inn eit illustrasjonsfoto (ein person som ligg over datatastaturet) med tilhøyrande illustrasjonstekst, som eigentleg øydelegge heile bodskapet i leserinnlegget. 

Les innlegget her:

https://www.smp.no/meninger/2019/01/20/«Kunnskap-om-ME-er-avgjerande»-18277395.ece

Science for ME: 

Har lagt ut informasjon om programmet på ME-konferanse Stryn. 

Om Science for ME: "We are an independent, patient-led, international forum for people with ME/CFS & the carers, clinicians, scientists and advocates who support them"

 

ME-conferences in Stryn, Norway March 26-27th :

https://www.s4me.info/threads/me-conferences-in-stryn-norway-march-26-27th.7752/

Fjordingen:

​Lesarinnlegg/Pressemelding i Fjordingen 09.01.19 om ME-konferanse Stryn:

https://www.fjordingen.no/nyhende/2019/01/09/ME-konferanse-i-Stryn-18210105.ece

2018

Firda:

12. mai er den internasjonale ME-dagen. "Kjempar framleis for likeverdig behandling".

Agnete Skrede har skrive eit innlegg over lang tid,  som er sendt fleire Ministerar/Departement på Stortinget, alle medlemmane i helse-og omsorgskomiteèn, alle politikarane på fylkestinget i S&Fj. Innlegget sto på trykk i avisa Firda, 05.05.18. Det kan lesast i PDF-filene under: 

Fjordingen: 

"Den internasjonale ME-dagen 12.mai". Innlegget til Agnete er lagt ut på Fjordingen si nettside også:

http://www.fjordingen.no/nyhende/2018/05/07/Den-internasjonale-ME-dagen-12.-mai-16645095.ece

2016: 

Phoenix Rising: 

Biomedical ME Conference in Stryn, Norway 12-13 April

http://forums.phoenixrising.me/index.php?threads/biomedical-me-conference-in-stryn-norway-12-13-april.44038/

 

Sunnmørsposten: 

Reportasje om ME-konferansen i Sunnmørsposten måndag 11.April : 

(PDF-filer)  Side 8 og Side 9

 

 

 

NRK Sogn og Fjordane: 

 

Intervju med Professor Saugstad

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-sogn-og-fjordane/DKSF02007016/13-04-2016#t=15m59s

 

Stort engasjement om ME-konferanse

http://www.nrk.no/sognogfjordane/stort-engasjement-om-me-konferanse-1.12898904

 

Fylkeslegen er positiv til konferansen, som er mynta på tilsette i helsevesenet, NAV og politikarar.

Hauge forventar at politikarane finn hjelp til dei ofte svært sjuke pasientane.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/meiner-meir-kunnskap-er-heilt-avgjerande-1.12789580

 

 

Bergens Tidende:

Bergens Tidende har lagt saka om ME-konferansen ut på nett under debattinnlegg. 

Det er på høg tid å gje ME-pasientane og deira pårørande den hjelpa dei treng. 

http://www.bt.no/meninger/debatt/Den-gatefulle-sjukdomen-3557212.html

I papirutgåva til Bergens Tidende påskeafta 26.Mars var det ein reportasje om ME-konferansen. 
Intervju med to av foredragsholdarane: Olav Mella og Kjersti Krisner. 

"Mella fortel at han får mange førespurnader frå inn– og utland om å halde foredrag. 
– Denne gongen har vi valt å seie ja, dels fordi det er i vår region og dels fordi det er viktig at synet på ME som delast av leiande forskingsmiljø i verda blir kjend. " 

 

 

 

 

Fjordingen:::

Reportasje i papirutgåva fredag 15.April. Side 16 og 17 (PDF)

 

 

 

- Å spreie kunnskap om ME er hovudmålet, seier Gunn Skrede. Ho har ikkje berre systera sin sjukdom å relatere til. - Sjølv er eg fysioterapeut, og eg ser at mange ME-pasientar møter lite forståing og kunnskap, både blant fysioterapeutar, legar og helsepersonell generelt, seier ho, og legg til at dette også går igjen i høve til det kommunale apparatet, NAV og andre offentlege instansar. 

NAV Stryn deltok ikkje på konferansen. 

 

Reportasje onsdag 13.April: 

http://www.fjordingen.no/incoming/2016/04/13/Fleire-av-landets-fremste-fagfolk-har-prioritert-å-kome-hit-12592924.ece