Presentasjonane fra konferansen 2019

Presentasjonane fra konferansen 2016

Presentasjonane til Øysten Fluge og Ingrid Gurvin Rekeland kan ikkje offentleggjerast på noverande tidspunk

JØRGEN JELSTAD: 

 

 

 

 

OLA DIDRIK SAUGSTAD: 

 

 

 

 

METTE SCHØYEN:

 

 

 

 

 

TRUDE SCHEI: