2019:  PROGRAM

ME-konferanse Stryn er flytta til Hotel Alexandra (Loensalen)

Tirsdag 26.mars: Open dag for alle

Kl.16.30:

Åpning ved Nils Petter Hauge

Kl.16.45

Seniorforsker ved Sintef, Avdelding Helse: Line Melby:

Forskingsprosjektet ”Tjenesten og MEg”. * Forskarar frå Sintef og FaFo studerar ME-pasientar og pårørande sine levekår. * Korleis ME-pasientane og familiane deira opplever møtet med offentlege tenester som helsevesen, NAV, Skule.

Kl.17.15:

Professor i Pediatri ved Oslo Universitetssykehus , Ola Didrik Saugstad

”Nytt lys på ME” – oppsummering av nokon av dei siste biomedisinske forskningsfunna.

Kl.18.15:

Pause (15 min)

Kl.18.30:

Mette Schøyen: ”Tema barn og unge med ME”.

* Korleis leggje best mogleg til rette for å ivarta barn og unge med ME.

Kl 18:50: 

Jørgen Jelstad: ”Tema alvorleg grad av ME”. 

* Menneskerettar

Kl.19.10:

Pause (10 min)

Kl 19:20:

Professor i Barnenevrologi, ved Barneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus:  Kristian Sommerfelt

«Tema: Frå ein pårørande sin ståstad».  

* Kva kan ein gjere for å avlaste og hjelpe pårørande til ME-sjuke. 

Kl 19:40:

Frå ein helsepolitisk ståstad:

* Kva har politikarane gjort for å betre situasjonen til ME-pasientar og deira pårørande.

* Kva forpliktelsar vil verte gjort framover frå politisk hold?

Følgjande stortingsrepresentantar frå Helse-og Omsorgskomiteèn har takka ja til å kome: Carl Erik Grimstad (Venstre), Erlend Larsen (Høgre)

Høve til å stille spørsmål

Kl 20:15:

Avslutning ved Nils Petter Hauge

ME-Konferanse Stryn er ein partipolitisk uavhengig ME-konferanse.

DENNE DAGEN ER OPEN FOR ALLE, OG ALLE ER HJARTLEG VELKOMNE TIL Å KOME Å LÆRE MEIR OM SJUKDOMEN ME (Myalgisk Encefalopati)

Påmelding kr 300 via heimesid​​​​a www.mekonferansestryn.no innan 8.mars

Deltakaravgifta inkluderer kaffi/te/vatn og svele i pause. 

Onsdag 27.mars:

Fagdag retta mot helsepersonell

Kl.08.30:

Registrering

Kl.09.00:

Åpning ved Nils Petter Hauge

Kl.09.15:

Professor i Pediatri ved Oslo Universitetssykehus , Ola Didrik Saugstad

”Nytt lys på ME” – oppsummering av nokon av dei siste biomedisinske forskningsfunna.

* ImmunoME-studien ved Oslo Universitetssjukehus

Kl.10.15:

Pause (15 min)

Kl.10.30:

Professor ved Institutt for Biomedisin, Universitet i Bergen:  Karl Johan Tronstad

«Skyldes ME/CFS energisvikt i kroppens celler?»

Kl 11:15: 

Pause (15 min)

Kl 11.30:

Lege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved  Haukeland Universitetssjukehus, Pdh-stipendiat ved Universitetet i Bergen:  Ingrid Gurvin Rekeland

«Medikamentell behandling og biomarkørar ved ME/CFS» 

Kl 12.15:

Seniorforsker ved Sintef, Avdelding Helse: Line Melby

Forskingsprosjektet «Tjenesten og MEg».

Kl 12.45:

Lunsj: 2 rettars lunsj (hovudrett og dessert med vatn/kaffi)

Kl 13:30:

Professor i Barnenevrologi ved Barneklinikken ved Haukeland Universitets-sjukehus: Kristian Sommerfelt

«Fallgruver og nyttige strategiar under diagnostisering og oppfølging»

Kl 14:00:

Lege og forskar ved Oslo Universitetssjukehus, Katarina Lien (Videoopptak)

* Ergospirometri; kva skjer hjå ME-pasientar under fysisk aktivitet

* Restitusjonstid

* Laktatnivå i muskulaturen

Kl 14:30:

Pause (15 min)

Kl 14:45:

LIS-Lege ved UNN Harstad, Peter Holger Johnsen – foredrag via Skype

* ”Forskingsprosjektet Fekal transplasjon”

* kan ME vere forårsaka av ein forstyrrelse i den naturlege tarmfloraen, som har vist seg å ha ein anna samansetting samanlikna med friske

* funn av auking markørar i immunforsvaret som kan vere teikn på ein lekkasje av bakterieprodukt frå tarmen

* Undergruppering av ME?

Kl 15:15:

Richard Simpson frå Invest in ME, arrangør av den store ME- konferansen i  London – Video eller Jørgen Jelstad legg fram presentasjon frå dei :

 ”What we are doing, our plans, hopes and what we think could and should be happening”

Kl 15:30:

Pause (15 min)

Kl 15:45:

Forskningsjournalist og forfatter av boka «De Bortgjemte»:  Jørgen Jelstad

* ME: Kvar er forskninga på veg?

* Den Amerikanske rapporten frå Institute of Medicine

* Forskningen står midt inne i ei brytningstid med en satsing som ikkje er sett tidligare

* Har synet på ME endra seg siste åra?

Kl 16:30:

Avslutning ved Nils Petter Hauge

PÅMELDING TIL FAGDAG ONSDAG 27.03 kr 1000 INNAN 08.03.19
PÅMELDING OPEN DAG TYSDAG 26.03 KR 300 INNAN 08.03.19


Påmeldingsskjema og kontonummer for påmeldingsavgift finn de
på heimesida www.mekonferansestryn.no

Påmeldingsavgift open dag tysdag 26.03 inkluderer inkluderar
kaffi/te/vatn og svele i pause.
-  Spesialpris for middagsbuffet for deltakarar på konferansen for ikkje-
buande kr 440


Førehandspåmelding: ta direkte kontakt sjølv med Hotel Alexandra
dersom ein vil ete middag etter foredraga på tysdagen. Om ein har
bestilt overnatting er middag inkludert i overnattingsprisen.


Påmeldingsavgifta på fagdag onsdag 27.03 inkluderar kaffi/te, vatn og
oppskoren frukt heile dagen. 2 rettars lunsj (hovudrett og dessert med
vatn/kaffi) 

NB!: Det viktig at dei som skal vere med på ME-konferansen melder seg
på innan fristen, og registrerar inn enkeltvis dei namna som skal vere
med i påmeldingsskjemaet.

Sjølv om fagdagen er retta mot helsepersonell med tyngre fagstoff, vert
dagen open for alle som ønskjer å delta, men husk å meld dykk på via
heimesida.

OVERNATTING:
Både overnatting og konferansesal (Loensalen) vil vere på Hotel Alexandra 
 
Dei som skal ha overnatting må bestille det sjølv på Hotel Alexandra, men vi har gjort avtale med dei.
Vi ber om at dei som alt har booka rom på Stryn Hotell bestiller på nytt på Alexandra. 
For bestilling av rom ta direkte kontakt med Sissel Tenden enten på
telefon 57 87 50 35 eller e-post:  sissel.tenden@alexandra.no
Oppgje at det er deltakarar på ME-konferanse Stryn.
 
 

Prisar pr døgn – inkl. frukost og middagsbuffet
Pr person i dobbeltrom kr 1090,- 
Enkeltrom kr 1390,- 
Tillegg pr person for De Luxe rom kr 200,-
 
Prisane inkluderer opphald med middagsbuffet og frukost. Fri inngang i Alexandra Bad under heile opphaldet.

HOVEN LOEN OG LOEN SKYLIFT
Prisar Loen Skylift - Spesialpris for ME-konferansen Stryn
Tur/retur Loen Skylift gruppe > 20 pers. kr 350,- pr person 
Ope onsdag kl 10.00-19.30.
 
For å få denne prisen må ein levere eit deltakarbevis i Fjordstasjonen for kjøp av billett.
 
​Les meir om Hotel Alexandra her:  https://www.alexandra.no/no/framside.aspx

Næraste flyplassar er:
* Ørsta/Volda Lufthamn, Hovden
* Sandane Lufthamn, Anda

MEIR INFORMASJON OM KONFERANSEN:
Vi kjem til å oppdatere heimesida vår  www.mekonferansestryn.no  så snart vi
har kapasitet til det. All ny informasjon vert lagt ut på heimesida.