top of page

Vi har vore så heldig å få Pål S. Schaathun til å gjere eit videoopptak til oss, der han har filma og gjort intervju med foredragshaldarane frå Bergen. Pandemien har sett avgrensing på dei som var mogeleg å gjere intervjuopptak med. Videoen under er på ca 20 minutt, med aktuelle tema og spørsmål i intervju med Kristian Sommerfelt, Ingrid Gurvin Rekeland og Øystein Fluge.

Det håpar vi alle tek tid til å sjå. 

Opptaket Pål Schaathun har laga kan ein også sjå på Youtube på denne linken: https://www.youtube.com/watch?v=pgTUyBad9L0

bottom of page