top of page

Presentasjonane frå konferansen 2019 kjem

Line Melby, Seniorforsker ved Sintef, Avdelding Helse: 

«Tjenesten og MEg»

Ola Didrik Saugstad, Professor i Pediatri ved Oslo Universitetssykehus:  

«Nytt lys på ME» presentasjonen som Saugstad heldt på tysdag 26.mars.  

Presentasjonen om «ImmunoME-studien» på onsdag 27.mars vert ikkje lagt ut. 

Mette Schøyen:  

«Tema barn og unge med ME».

Jørgen Jelstad:  

«Tema alvorleg grad av ME».  «ME: kvar er forskinga på veg»

Kristian Sommerfelt, Professor i Barnenevrologi, ved Barneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus:  

«Tema: Frå ein pårørande sin ståstad»,  

«Fallgruver og nyttige strategiar under diagnostisering og oppfølging»

Karl Johan Tronstad, Professor ved Institutt for Biomedisin,

Universitet i Bergen:  

«Skyldes ME/CFS energisvikt i kroppens celler?»

Ingrid Gurvin Rekeland, Lege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetssjukehus, Pdh-stipendiat ved Universitetet i Bergen:   

«Medikamentell behandling og biomarkørar ved ME/CFS» 

 

RituxME-studien vart offentleggjort 2.april, her kan ein lese norsk oppsummering på Kavlinfondet sine sider om dette:

  https://kavlifondet.no/2019/04/studie-viser-ikke-effekt-av-behandling-med-rituximab-hos-pasienter-med-me-cfs/?fbclid=IwAR0jyHEpkuODjKCb9fsv7JCLDhpWVQFa4za5rvfo6clACRbUvYX1x0cdDi4

Katarina Lien, Lege og forskar ved Oslo Universitetssjukehus,  (Videoopptak)

 «Ergospirometri; kva skjer hjå ME-pasientar under fysisk aktivitet»

Katarina Lien fekk ikkje til å kome til Stryn likevel, vi fekk tillatelse frå ho til å vise denne videoen av presentasjonen som ho heldt på ein forskningskonferanse i Stockholm hausten 2018, så den vart vist på fagdagen onsdag 27.mars. 

Videoen ligg på YouTube: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ol96vxqJ8rA&fbclid=IwAR3nxwUhkLDqoivtDZZuO4dp51XOuxCUNvImG2VyvNmzb0J7RLAezh7CYH8

Katarina Lien, har publisert artikkelen sin om forsking på ME, melkesyre og trening, i tidsskriftet  

'Physiological Reports' First published: 03 June 2019

 

Friske og ME-sjuke vert testa på ergometersykkel to dagar etter kvarandre. På andre dag gjentek ein same testen og det viser seg at pasientane ikkje klarer å prestere like godt som dagen før.  

 

Les artikkelen her: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abnormal+blood+lactate+accumulation+during+repeated+exercise+testing+in+myalgic+encephalomyelitis%2Fchronic+fatigue+syndrome&fbclid=IwAR2Ta0m-GJdzT4RR3CF2vzmwLPPUqqMgLFEq36-3zMprVGS5vEB8M7ypFhs

Linn Christin Skjevling, LIS-Lege og stipendiat ved UNN Harstad – foredrag via Skype

Forskingsprosjektet «Fekal transplasjon» 

Richard Simpson frå Invest in ME, arrangør av den store ME-konferansen i London: 

”What we are doing, our plans, hopes and what we think could and should be happening”. 

Både engelsk original presentasjonen deira og så har dei laga så godt som mulig ei oversetting til norsk for oss. 

Conference Presentation from Invest in ME Research

 

"Invest in ME Research were very honoured recently to be asked to give a presentation about the charity at the recent ME-konferansen 2019 in Stryn, Norway."  

http://www.investinme.org/IIMER-Newslet-190401Stryn.shtml

bottom of page