top of page

All in your head? Brain research in ME/CFS

Publisert 08.02.2021: «Etter forrige ukes introduksjon til hjernen er her en oversikt over noen av hjerneforskningene som er utført i ME / CFS de siste årene, og hvordan det har hjulpet oss til å forstå mer om sykdommen.

Verdens helseorganisasjon har klassifisert ME / CFS som en nevrologisk sykdom, og hjernebetennelse har lenge vært antatt som en potensiell årsak til tilstanden. I tillegg har funn fra nevrologisk forskning begynt å vise hvor viktig hjernen er i ME / CFS, med bevis på nevroinflammasjon og endringer i hjerneaktivitet under sykdommer etter anstrengelse.»

Les meir her: https://www.meresearch.org.uk/brain-research-in-me-cfs/?fbclid=IwAR1_mrTWtj40gdG613xG24CBsN_XT2BEWzFeJkv4c9zwrO32qWb0zF34CuQ

15 visninger
bottom of page