top of page

Dr Ron Davis - eit glimt frå Invest in ME-konferansen i London 2018

​På Open Medicine Foundation si heimeside kan ein lese ulike nyheiter frå forskingsarbeidet dei jobbar med som vert oversett til fleire ulike språk. Frå konferansen i London 2018, har Dr. Ron Davis skrive eit innlegg som handlar om resultata frå studien dei har gjort på alvorleg ME.


"Vi har gjort betydelig framgang i våre analyser av resultatene fra studien vår på alvorlig ME-syke. Vi har oppdaget at det er en stor rekke mutasjoner, som er mer vanlig i ME-pasienter contra friske personer. Dette kan indikere at noen av disse mutasjonene gjør pasienter mer predisponerte til å få ME, og det kan også indikere at noen av mutasjonene er ansvarlige for alvorlighetsgraden til de pasientene vi observerte.


Vi ser også en stor rekke metabolske forandringer, som vi tidligere har sett i ME-pasienter med mildere alvorlighetsgrad. Disse metabolske forskjellene mellom friske mennesker, og våre alvorlig ME-syke, ser vi at ofte er enda større enn ved studier med friske personer sammenlignet med mindre alvorlige ME-tilfeller." Les meir her: https://www.omf.ngo/2018/06/01/glimpse-ron-davis-talk-london/


Les meir nyheitsbrev bl.a på norsk her: https://www.omf.ngo/translations/

1 visninger

Comments


bottom of page