top of page

Gjennombrot i ME-forskinga i Australia.

Forskerar frå Australia meinar at dei har funne ein markør som kan brukast i forsking og på behandling.

Queensland forskerar har knytta ME/CFS, til eit dysfunksjonelt immunsystem. Forskerar frå Griffith University, Nasjonalt senter for neuroimmunologi og nye sjukdomar som veks fram (NCNED) fortalde Huffington Post Australia om gjennombrotet som kom gjennom funn som viste unormale immuncellereseptorar.


NCNED Co-direktør, professor Don Staines, sa: "Vi har oppdaga og rapportert for første gong ein bestemt reseptor (mottakar) i kroppen sine immunceller som er unormal, og dermed er det sannsynleg at dette er i kvar eineste celle i kroppen.


"Kva dette er, er ein defekt i reseptoren, som er ei endring i gentranskripsjonen av desse reseptorane, noko som betyr at dei ikkje lenger fungerar slik dei skal. Desse reseptorene skal vere i stand til å overføre kalsium utanfor cella til innsida av cella."


Ifølge Staines, påvirkar dette ME/CFS-pasientar i tre hovudområder av kroppen der ME/CFS-relaterte smerter vanlegvis skjer - hjernen og ryggmargen, bukspyttkjertelen og mage.


«Vi veit no at dette er ein uttalt dysfunksjon av ein meget kritisk reseptor og den kritiske rolle som den har, noko som fører til alvorlige problem kroppen sine celler." sa han.

Les meir her:

http://statements.qld.gov.au/Statement/2017/2/21/gold-coast-researchers-make-chronic-fatigue-breakthrough


http://www.huffingtonpost.com.au/2017/02/21/queensland-scientists-make-chronic-fatigue-syndrome-research-bre/

6 visninger

Comments


bottom of page