top of page

ImmunoME-studien ved Oslo Universitetssykehus

Formålet med ImmunoME er å forstå sykdommen ME bedre fra et genetisk og biologisk perspektiv. Vi ønsker særlig å undersøke om immunsystemet har en rolle i utviklingen av ME. Vi vil gjøre en grundig kartlegging av gener som er sentrale for immunsystemet for å se etter forskjeller mellom ME-pasienter og kontrollpersoner. Vi vil også undersøke forekomst av antistoffer hos ME-pasientene.


Les meir : http://menin.no/nyheter/nyheter_2016/vil_du_delta_i_forskning_/

5 visninger
bottom of page