top of page

Invest in ME 2018 i London

Invest i ME Research (IIMER) er ein britisk veldedigheit som legg til rette for og finansierar ein strategi for biomedisinsk forsking i myalgisk encefalomyelitt (ME eller ME/CFS) og fremmar betre utdanning om ME.

Den årlege Invest in ME-konferansen i London er i 2018 den 13.konferansen som vert arrangert. Føredragsholdarane på konferansane representerer verdas nyaste kunnskapsbase vedrørande ME/CFS. Konferansane gir den nyaste forskinga og klinisk informasjon om ME og gjer det mogleg å etablere eller gjenoppta unike nettverk med nokon av dei mest kunnskapsrike og erfarne myndigheitene på ME i verda.

Norges ME-forening har skrive eit innlegg på norsk med oppsummering av den 13. Invest in ME-konferansen som kan lesast på deira heimeside her: http://www.me-foreningen.info/2018/06/02/invest-in-me-2018/

1 visninger

Comments


bottom of page