top of page

Long covid—mechanisms, risk factors, and management

Long covid—mechanisms, risk factors, and management,

Artikkel publisert 26.07.2021 i BMJ

Siden oppstarten i Wuhan, Kina, har covid-19 spredt seg og hatt en dyp effekt på liv og helse til mennesker over hele kloden.


Fra 4. juli 2021 hadde mer enn 183 millioner bekreftede tilfeller av covid-19 blitt registrert over hele verden, og 3,97 millioner dødsfall. Nyere bevis har vist at en rekke vedvarende symptomer kan forbli lenge etter den akutte SARS-CoV-2-infeksjonen, og denne tilstanden er nå laget lenge av anerkjente forskningsinstitutter.


Studier har vist at lang covid kan påvirke hele spekteret av mennesker med covid-19, fra de med svært mild akutt sykdom til de mest alvorlige formene. I likhet med akutt covid-19, kan lang covid involvere flere organer og kan påvirke mange systemer inkludert, men ikke begrenset til, respiratoriske, kardiovaskulære, nevrologiske, gastrointestinale og muskuloskeletale systemer.


Symptomene på lang covid inkluderer tretthet, dyspné, hjerteavvik, kognitiv svekkelse, søvnforstyrrelser, symptomer på posttraumatisk stresslidelse, muskelsmerter, konsentrasjonsproblemer og hodepine.


Denne gjennomgangen oppsummerer studier av langtidseffekten av covid-19 hos pasienter som er innlagt på sykehus og ikke er innlagt, og beskriver de vedvarende symptomene de får. Risikofaktorer for akutt covid-19 og lang covid og mulige terapeutiske alternativer er også diskutert.

11 visninger

Comments


bottom of page