top of page

ME/CFS får det laveste finansieringsnivået per sykdomsbyrde:

I dette blogginnlegget har vi utforsket flere forklaringer på hvorfor ME/CFS får så lite forskningsmidler. Vår hovedkonklusjon er at ingen forklaringer er helt overbevisende alene. Ser man på NIH-finansiering per sykdomsbyrde, er det ikke en åpenbar grunn som skiller seg ut. Underfinansiering av sykdommer er sannsynligvis et resultat av flere faktorer som i tilfelle ME/CFS kommer sammen til en perfekt storm. Å identifisere hovedårsakene til manglende finansiering til ME/CFS-forskning kan hjelpe oss med å komme oss ut av stormen». Les meir her: https://mecfsskeptic.wordpress.com/2020/11/23/why-is-me-cfs-getting-so-little-research-funding/?fbclid=IwAR1eLiZ6Uk_FCSIT5LZqNZtGNsKVgiAyorMbTHBDBJDtq29G9XAF4zxivRA

4 visninger

Commentaires


bottom of page