top of page

Metabolomics and Genetics Study

Metabolomikk (= studiet av globale metabolittprofiler i et system (celle, vev eller organisme) under et gitt sett med betingelser.

"Metabolomics er ei ny linse som tillet oss å "sjå"den indre verden av cella på ein ny måte som gir seg til vitenskapelige funn.

Den nye visjonen kan føre til ei gjennombrot i vår forståelse av kvifor pasientar med ME / CFS blir sittande fast i en sirkel av smerte, lidelse og funksjonshemming. Men like viktig, så er metabolomikk også med på å kaste lys over korleis rasjonell behandling forma for å kunne hjelpe ein til å kome tilbake til ei betre helse, kanskje rett rundt hjørne."

Les meir her:

http://www.openmedicinefoundation.org/expanded-mecfs-metabolomics-study/

Ein norsk artikkel om denne studien: "Nye funn kan gjøre det mulig å oppdage ME med blodprøve" :http://forskning.no/2016/08/nye-funn-gir-hap-om-tilrettelagt-behandling-me-syke

0 visninger
bottom of page