top of page

MillionsMissing

I 2016 føregår det ein global demonstrasjon/protest "MillionsMissing" mot den manglande statlege pengestøtta til forsking, kliniske studier og medisinsk/offentlig opplysning, noko som fører til at ME-pasientane står uten hjelp. I Noreg var det ein demonstrasjon i Bergen i juni og det skal vere ein demonstrasjon i Oslo i slutten av september.


" #MillionsMissing er dedikert til alle de millioner av pasienter med Myalgic Encephalomyelitis (ME) og Chronic Fatigue Syndrome (CFS) som ikke lenger kan delta i yrkeslivet, gå på skolen, være sosial og delta i familielivet på grunn av de alvorlige symptomene denne sykdommen fører med seg. Samtidig mangler millioner av dollar som burde vært brukt på forskning og klinisk utdannelse innen ME-feltet. Millioner av leger får ikke ordentlig opplæring i å diagnostisere og hjelpe pasientene med å håndtere denne sykdommen. "


3 visninger

Comments


bottom of page