top of page

Myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom: Når lidelse er mangedoblet

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for medisin, Brigham & Women's Hospital, Harvard Medical School, USA, publisert 20.07.201


Myalgisk encefalomyelitt / ME / CFS er en sykdom som hovedsakelig er definert av symptomer. Rutinemessige laboratorietestresultater er ofte normale, og reiser spørsmålet om det er noen underliggende objektive abnormiteter. I løpet av de siste 20 årene har imidlertid ny forskningsteknologi avdekket en rekke biologiske abnormiteter hos mennesker med ME / CFS. Dessverre er mange leger uvitende om dette, og noen forteller pasienter at "det er ikke noe galt" med dem. Denne skepsisen delegitimiserer og multipliserer dermed pasientenes lidelse. Nøkkelord: myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom ; etiologi ; diagnostisk testing Symptomene forårsaket av sykdom bør lide nok. Likevel, med noen sykdommer, blir lidelsen ofte multiplisert med skepsis til sykdommen. Det er tilfelle med myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS). I en artikkel i Healthcare beskriver Whitney Dafoe - som har fått diagnosen ME / CFS - sin erfaring med en ekstremt alvorlig form for sykdommen [ 1 ]. Han beskriver de fysiske og mentale krasjene og den ekstreme følsomheten for alle slags sensoriske innspill. Han beskriver også isolasjonen, tapet, den fullstendige og plutselige forstyrrelsen i livet til en ung voksen, et liv som var "on the runway and cleared for takeoff". Hvorfor har noen leger og biomedisinske forskere vært skeptiske til "legitimiteten" til ME / CFS? Primært er det fordi sykdommen i stor grad er definert av symptomer. Siden det er vanskelig å bekrefte symptomer objektivt, har leger søkt objektiv laboratoriebevis for underliggende biologiske abnormiteter - abnormiteter som et individ ikke bare kan forestille seg, abnormiteter som kan forklare symptomene. Opprinnelig viste det seg vanskelig.

18 visninger

Commentaires


bottom of page