top of page

Ny studie : Elementer av lidelse i myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom:

Ny studie : Elementer av lidelse i myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom: opplevelsen av tap, sorg, stigma og traumer hos alvorlig og svært alvorlig berørte

Publisert i vitskapstidskrift 9 mai 2021, forfattarar frå USA, med tittel «Elements of Suffering in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: The Experience of Loss, Grief, Stigma, and Trauma in the Severely and Very Severely Affected»


Mennesker som er alvorlig og veldig hardt rammet av myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS), opplever dyp lidelse. Denne lidelsen kommer fra utallige tap disse pasientene opplever, sorgen som kommer fra disse tapene, det pågående stigmatiseringen som ofte oppleves som en person med en dårlig forstått, kontroversiell kronisk sykdom, og traumet som kan oppstå som følge av hvordan andre mennesker og helsevesenet reagerer på denne sykdommen.


Denne gjennomgangsartikkelen undersøker lidelsen til pasienter med ME / CFS gjennom linsen til Fennell firefasemodell for kronisk sykdom. Ved hjelp av en systemtilnærming illustrerer denne faserammen effekten av lidelse på pasienten og kan brukes til å hjelpe klinikeren, pasienten, familien og omsorgspersoner til å forstå og svare på pasientens erfaringer.


Les artikkelen her:

33 visninger

Comments


bottom of page