top of page

NY STUDIE VISER FORSTYRRET SIGNALISERING MELLOM CELLER

«Center for Enervating NeuroImmune Disease er ett av ME-forskningssentrene som fullfinansieres av NIH i USA. Nylig publiserte de en studie hvor de har sett på 4790 sirkulerende plasma proteiner hos 20 pasienter og 20 friske kontroller». Funnet kan lede til diagnostisk test.


Studien forklares på YouTube: https://youtu.be/lnzRV8IyuaI

22 visninger

Comments


bottom of page