top of page

Ny vitskapsartikkel publisert av Jonas Bergquist med fleire

Tittel: Hypothesis: Mechanisms That Prevent Recovery in Prolonged ICU Patients Also Underlie Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

Publisert: 28 January 2021

Takket være finansiering fra Open Medicine Foundation (OMF), beskriver mitt lags publikasjon overlappingen mellom langvarig kritisk sykdom og ME/CFS. Hypotesen er at mekanismer som hindrer bedring hos noen intensivavdelingspasienter også kan undersøke personer med ME/CFS.

Vi er håpefulle for at denne artikkelen vil gi forskere i begge samfunn mulighet til å forstå likhetene mellom forholdene - og dermed videre samarbeid som kan bidra til å forbedre livene til pasienter på tvers av disse sykdommene.

Les vitskapsartikkelen her: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.628029/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Medicine&id=628029&fbclid=IwAR3JMu_AmCUFs8JJ-tQb0qi2d3TmDZabDw5akmzvHWYy6Svx2Fu2oxS0Fvw


Professor Jonas Bergquist er ein av foredragsholdarane på ME-konferanse Stryn 2021.

45 visninger
bottom of page