top of page

Rituximab-studien fase 3 er negativ

Konklusjonen er klar: Det er ikkje mogleg å påvise effekt av Rituximab på det utvalget pasientar som deltok i multisenterstudien RituxME.

Dette vart offentleggjort av Olav Mella på ME/CFS forskingskonferansen i Oslo denne veka (21.11.17). Den vitenskapelege artikkelen vil sannsynlegvis verte publisert i første halvdel av 2018. Jørgen Jelstad har skrive eit innlegg om dette som kan lesast her: https://debortgjemte.com/2017/11/21/me-studien-pa-rituximab-er-negativ/

9 visninger

Comments


bottom of page