top of page

Simmaron’s Spinal Fluid Study Finds Dramatic Differences in Chronic Fatigue Syndrome

"Våre resultater tyder på en betydelig forstyrret immunsignatur i cerebrospinalvæsken hos ME / CFS-pasientene som er forenlig med aktivering av immunsystemet i CNS."

Dr. Mady Hornig, Director of Translation Research, Columbia University

( Cerebrospinalvæska er en 100–200 ml fargeløs, vannklar væske som fyller hjerneventriklene og ryggmargskanalen, i tillegg til rommet mellom de to hjernehinnene arachnoidea og pia mater. Hele sentralnervesystemet(hjernen og ryggmargen) er altså omgitt av cerebrospinalvæske. Funksjonen til denne væsken er å beskytte hjernen mot støt (støtabsorberende) og utveksling av stoffer (inkl. næring) mellom blodårer og hjernevev.)

Les meir om denne studien her: http://simmaronresearch.com/2015/04/spinal-fluid-study-finds-dramatic-differences-chronic-fatigue-syndrome/

1 visninger
bottom of page