top of page

UNDERGRUPPER AV ME OG VARIGHEIT AV SJUKDOMEN

Mady Hornig uttalar at så ser dei særlig fire hovudtypar av ME. Ei undergruppe med atypisk sjukdomsforløp, ei gruppe med allergi og astma, ei gruppe som særleg plagast med hjernetåke, og ei med mage- og tarmproblem. Fellesnemnaren for alle kan vere mikrobiomet. ​


"Den nye studien bygger på tidligere forskning fra Hornig og samarbeidspartnere som fant sterke bevis på forskjellige stadier i ME / CFS. Et par 2015-publikasjoner basert på analyser av blod og cerebrospinalvæske viste forskjeller i immunsignaturene til ME / CFS-pasienter som hadde sykdommen i tre år eller mindre sammenlignet med de som hadde vært syk i mer enn tre år." "I den nye studien viste begge delene av ME / CFS pasienter tegn på et ubalansert eller dysregulert immunsystem i sentralnervesystemet, med immune markører forskjellig fra de som er sett hos friske personer."

17 visninger

Comments


bottom of page