top of page

For Presse: 

 

Kan det vere interesse for media og delta på den digitale ME-konferanse Stryn 13. og 14. april, og skrive reportasje i etterkant av konferansen? All informasjon ligg på www.mekonferansestryn.no

 

Det vil i år bli fagkonferanse som går over to dagar, som vil gje innsyn i oppdatert forsking og prosjekterfaringar innan biomedisinsk forsking på ME nasjonalt og internasjonalt. I tillegg blir det lagt opp til eit kveldsføredrag, der fagstoffet vert lettare å fortstå for folk flest. Sjå meir om dette i program og informasjon på heimesida vår. 

 

 

Foredragsholdarar fagkonferanse:

Mady Hornig, David Tuller, Jonas Bergquist, Björn Bragée, Karl Johan Tronstad, Øystein Fluge, Ingird Gurvin Rekeland, Kristian Sommerfelt, Ola Didrik Saugstad, Linn Christin Skjevling, Anne Kielland, Line Melby

 

Foredragsholdarar kveldsforedrag:

Ola Didrik Saugstad, Jørgen Jelstad.

 

Mtp pandemien vil det nok bli ein auke i ME-pasientar framover. Det blir skrive mykje internasjonalt om Long-Covid.

 

Kontaktperson for presse: arne.skrede@gmail.com

bottom of page