top of page

A nanoelectronics-blood-based diagnostic biomarker

A nanoelectronics-blood-based diagnostic biomarker for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)


Ny OMF-finansiert forskningspublikasjon: En nanoelektronikk-blodbasert diagnostisk biomarkør for ME / CFS Dr. Ron Davis, OMF Scientific Advisory Board Director, forklarer PNAS-publikasjonen på nanonålen (29. april 2019).


En artikkel som beskriver nanonålen ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences. Ronald W. Davis, PhD, er seniorforfatter. Rahim Esfandyarpour, PhD, er hovedforfatteren.

Forskere ved University of California, Irvine og Stanford University sier at de har funnet en måte å diagnostisere ME/CFS på. De tok blod fra pasienter, suspenderte noen få blodceller i hver pasients eget plasma, og deretter satte disse prøvene under stress med salt. Som de gjorde så målte de den elektriske responsen til hver pasients blodceller, suspendert i plasma. Og ved å studere elektriske bølgemønstre fra cellene kunne de på riktig måte skille mellom pasienter som hadde ME/CFS fra de som var sunne.

Pilotundersøkelsen fra Stanford og UCI så på bare 20 friske pasienter og 20 pasienter, men Tannenbaum sa at organisasjonen hennes skaffer midler til å utvide antall deltakere og sjå på andre aspekter av forskning for å bringe dette diagnostiske verktøyet til legekontorer overalt.

3 visninger

Comments


bottom of page