top of page

Nigel Speight kan barn med alvorlig ME!

Han vet hva han snakker om og bør absolutt lyttes til. Han snakker bla om hva grunnløse mistanker, basert på stigma og manglende kunnskap rundt sykdommen, kan føre til av feilbehandling og i noen tilfelle, mishandling fra hjelpere. Han beskriver engelske forhold, men det samme skjer i Norge. Dessverre. Les meir her: https://www.mdpi.com/2227-9032/8/3/211?fbclid=IwAR16NYN8Q3NbPmFpttSX0HLWLHnNVZHXNihU-ZHcbMfN6pLHbYFQBTHustE

0 visninger
bottom of page