top of page

Studie publisert 01.12.2020 som viser

Studie publisert 01.12.2020 som viser: høy forekomst av perineurale cyster hos pasienter med fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom: Mål: Smerter ved FM og CFS antas å stamme fra sentral sensibilisering. Perineurale cyster eller Tarlov-cyster (TCs) er unormale utposninger / blærer fylt med cerebrospinalvæske som skyldes patologisk økt cerebrospinalvæsketrykk. Disse cysterene påvirker opprinnelig sensoriske nevroner og nervefibre i dorsalrot gangliend i ryggmargen og gir sensoriske symptomer (smerte og parestesi). Pasienter med symptomatiske TC (STC) pasienter klager ofte over utbredt smerte og utmattelse. Følgelig kan STC-pasienter i utgangspunktet få diagnosen FM, CFS eller begge deler. Målet med denne studien var å dokumentere forekomsten av TCs hos pasienter diagnostisert med FM eller CFS. Konklusjon: Hos pasienter diagnostisert med FM eller CFS var forekomsten av TC-er tre ganger høyere enn i befolkningen generelt. Denne observasjonen støtter hypotesen om at STC, FM og CFS kan dele den samme patofysiologiske mekanismen, dvs. moderat økt cerebrospinalvæsketrykk, forårsaker irritasjon av nevroner og nervefibre i ryggganglier.

Les meir her: https://academic.oup.com/painmedicine/advance-article-abstract/doi/10.1093/pm/pnaa410/6015822?redirectedFrom=fulltext&fbclid=IwAR0O82D2xE2_bdmqnv5ODkaFbw-JcItSRFBXHOZuZvF0sEudSIVBFxvzKfA

8 visninger

Σχόλια


bottom of page